Kundnöjdhet

Välkommen till enkäten Kundnöjdhet

Hur nöjd är du generellt med KISAB som leverantör till dig eller ditt företag?

Hur nöjd är du generellt med den senaste leveransen från KISAB till dig eller ditt företag?

Hur lång tid tar det att få kontakt med KISAB via telefon till växelnumret 0303-83334?

Hur nöjd är du med personalens bemötande vid den senaste leveransen från KISAB till dig eller ditt företag?

Hur nöjd är du med det som levererades vid den senaste leveransen från KISAB till dig eller ditt företag?

Hur nöjd är du med leveranstiden för den senaste leveransen från KISAB till dig eller ditt företag?

Hur nöjd är du med priset för den senaste leveransen från KISAB till dig eller ditt företag?

Dina kommentarer till flervalsfrågorna ovan skriver du här

Vad anser du är det viktigaste för KISAB att förbättra?

This entry was posted in . Bookmark the permalink.