2018-01-22

Personuppgifter

Så hanterar Mitronic IT Services AB personuppgifter

Mitronic IT Services AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter på den här webbplatsen. Dina personuppgifter kommer vi enbart att använda för att ta den kontakt du vill ha med oss, och vi sparar dem så länge som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden.

Personuppgifter som samlas in

När du handlar av oss, skickar e-post, använder vår webbutik, lämnar en synpunkt, ringer, använder vår onlinesupport eller skickar en fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå dig. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att Mitronic IT Services AB lagrar dem så länge som behövs.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel registreringsnummer på fordon eller telefonnummer. Även ljudinspelningar och bilder är personuppgift, om du kan identifieras på dem.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång om året begära information från oss om de personuppgifter som berör dig och som vi behandlar och du kan när som helst begära rättning av felaktiga personuppgifter som vi har om dig, eller begära att få dem raderade om du önskar.

Du begär information, rättning eller radering genom att skicka en undertecknad begäran till oss via brev till adressen: Mitronic IT Services AB, Göteborgsvägen 6, 444 31, Stenungsund.