2021-01-02

#ReeConf by Mitronic

Med ny disk och mer minne får datorn ny kraft och fungerar i många år till

Allt vi gör och använder påverkar vår miljö och tillsammans kan vi göra en hel del för att minska påverkan från tillverkning, transport, drift och återvinning av utrustning.

Vi väljer hårdvara av hög kvalitet med lång livslängd, låg energiförbrukning och som kan underhållas och repareras när det behövs.

Vi anpassar utrustning efter ert behov och undviker onödiga tillbehör och funktioner som inte används.

Vi reparerar datorer, skrivare och annat som finns på kontoret för att förlänga livslängden. Delar tar vi om möjligt från utrangerade maskiner där vi återanvänder renoverade delar.

Vi konfigurerar om, kompletterar och förnyar datorer när de blivit gamla för att de ska fungera snabbt och felfritt i ytterligare många år.

Välkommen till vår verkstad i Kungälv, där ger vi din trötta dator ett extra liv.