2020-05-27

IT-chef

För er som inte har tid, kunskap eller möjlighet att själv ta ansvar för att driva och utveckla det IT-stöd som företaget behöver finns vår tjänst IT-chef att tillgå. Vi är i dag två erfarna IT-chefer från tung industri som kan ta rollen som IT-chef på företaget, eller hjälpa dig som är IT-chef i dag att utveckla din verksamhet.

IT-chefens ansvar kan omfatta personal, ledningssystem, verksamhetsutveckling, kontakt med leverantörer, system, nätverk, hård och mjukvara samt mycket annat.

Genom att samla verksamheten, sätta upp mål och följa upp ger vi dig full kontroll.

Situationer när du bör hyra en IT-chef av oss:
– Inför större förändringar i organisation eller IT-miljö.
– I mindre företag där det inte behövs en IT-chef på heltid.
– I svåra situationer kan vi stötta under korta perioder, det kan vara enstaka frågor, grupper eller processer som vi driver åt dig.
– Vid frånvaro som föräldraledighet, semester eller sjukdom.
– När du som IT-chef inte hinner med kan vi driva valda uppdrag åt dig så att du hinner i kapp.

Några typer av uppdrag som vi genomför:
– Driva och utveckla en intern eller extern IT-avdelning.
– Ta fram och förfina ledningssystem, strategier, målstyrning etc.
– Följa upp och utveckla processer och systemstöd.
– Uppföljning av avtal och leverans från era leverantörer.
– Förhandlingar med leverantörer och kunder.

Former för hyrd IT-chef

Du kan hyra IT-chef av oss under enstaka dagar, enligt schema någon dag per vecka eller månad beroende på behov, eller på heltid när du ser möjligheten med en extern IT-chef för företagets utveckling.

Vid behov har vi möjlighet att komplettera med ytterligare IT-personal som projektledare, förvaltare, tekniker eller IT-support.