KISAB-index

Välkommen till enkäten KISAB-index

Utvärdering av leverans


I vårt arbete med ständiga förbättringar är systematisk återkoppling från dig som kund en mycket viktig del och vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att svara på några frågor.

Du markerar ett svar på varje fråga och har möjlighet att skriva kommentarer, förbättringsförslag och annat i slutet av formuläret.

Förutom för den första frågan vill vi att du tänker på den senaste leveransen som vi på Mitronic IT Services gjort till dig eller ditt företag.

OBS att du inte kan lämna beställningar eller annat som behövs för vår leverans till dig här, det gör du istället via mail till info@kisabkontor.se.

Hur nöjd är du generellt med Mitronic IT Services som leverantör till dig eller ditt företag?

Vilken enhet av Mitronic IT Services var det du hade kontakt med?

Mitronic IT Services består av några olika delar och jobbar med IT-partners på flera orter orter för att skapa ett heltäckande erbjudande till dig som kund.

Du får gärna ange ditt order eller fakturanummer, så blir den lättare för oss att förstå din återkoppling.

Kompetenta

Vi har och utvecklar vår kompetens för att matcha kundernas behov av tjänster.

Hur nöjd är du med kompetensen hos personen som gjorde den senaste leveransen från Mitronic IT Services?

Inspirerande

Vi inspirerar de vi träffar genom att dela med oss av kunskaper och idéer.

Hur nöjd är du med hur inspirerande du upplevde kontakten med den som gjorde den senaste leveransen från Mitronic IT Services?

Snabba

Vi levererar snabbt och effektivt och driver ärenden framåt tillsammans med andra leverantörer och dig som kund.

Hur nöjd är du med leveranstiden för den senaste leveransen från Mitronic IT Services?

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för kundupplevelsen och leveransen till dig som kund, även om det är andra leverantörer inblandade.

Hur nöjd är du med hur personalen tog ansvar för genomförandet vid den senaste leveransen från Mitronic IT Services?

Beredda

Vi är beredda att leverera när kunden behöver. Förbereder oss genom att söka kunskap och testa i förhand.

Hur nöjd är du med hur förberedda vi var på att genomföra den senaste leveransen från Mitronic IT Services?

Dina kommentarer till flervalsfrågorna ovan skriver du här

Vad anser du är det viktigaste för Mitronic IT Services att förbättra?

This entry was posted in . Bookmark the permalink.