KISAB-index

Välkommen till enkäten KISAB-index

Utvärdering av leverans


I vårt arbete med ständiga förbättringar är systematisk återkoppling från dig som kund en mycket viktig del och vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att svara på några frågor.

Du markerar ett svar på varje fråga och har möjlighet att skriva kommentarer, förbättringsförslag och annat i slutet av formuläret.

Förutom för den första frågan vill vi att du tänker på den senaste leveransen som vi på KISAB gjort till dig eller ditt företag.

OBS att du inte kan lämna beställningar eller annat som behövs för vår leverans till dig här, det gör du istället via mail till support@kisabkontor.se.
Hur nöjd är du generellt med KISAB som leverantör till dig eller ditt företag?

KompetentaVi har och utvecklar vår kompetens för att matcha kundernas behov av tjänster.

Hur nöjd är du med kompetensen hos personen som gjorde den senaste leveransen från KISAB?

InspirerandeVi inspirerar de vi träffar genom att dela med oss av kunskaper och idéer.

Hur nöjd är du med hur inspirerande du upplevde kontakten med den som gjorde den senaste leveransen från KISAB?

SnabbaVi levererar snabbt och effektivt och driver ärenden framåt tillsammans med andra leverantörer och dig som kund.

Hur nöjd är du med leveranstiden för den senaste leveransen från KISAB?

AnsvarstagandeVi tar ansvar för kundupplevelsen och leveransen till dig som kund, även om det är andra leverantörer inblandade.

Hur nöjd är du med hur personalen tog ansvar för genomförandet vid den senaste leveransen från KISAB?

BereddaVi är beredda att leverera när kunden behöver. Förbereder oss genom att söka kunskap och testa i förhand.

Hur nöjd är du med hur förberedda vi var på att genomföra den senaste leveransen från KISAB?
Dina kommentarer till flervalsfrågorna ovan skriver du här
Vad anser du är det viktigaste för KISAB att förbättra?
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

KISAB-index

Welcome to your KISAB-index

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Lämna ett svar