2020-05-27

IT-projekt

Låt oss ta hand om ditt projekt redan från starten. Genom att delta i de inledande diskussionerna och behovsanalyserna kan vi tillsammans i ett tidigt skede lägga grunden för ett framgångsrikt projekt.

I större projekt deltar vi med vår kompetens i de roller du önskar, alternativt låter du oss bemanna hela projektet. Via våra partners kan vi besätta de flesta rollerna i ditt projekt.

”Projekt? Vi ska ju bara ….”

Erfarenheten talar tydligt för att även ett litet uppdrag ska hanteras i projektform, med tydlig projektbeskrivning etc, för att det ska kunna möta förväntningarna. Låt därför oss hjälpa dig att specificera uppdraget innan du ber din leverantör sätta igång med jobbet. Du spar tid och pengar samt stärker en bra relation med din leverantör.