2019-12-18

Bokning av Samarbeta online

Vi träffas online i Teams och har en introduktion till Teams och andra verktyg som kan vara bra hjälpmedel när man arbetar på hemifrån. Efter introduktionen kan du börja jobba online med dina kollegor, chatta, ha videomöten och dela information med varandra. Meddela oss om du inte redan har tillgång till Teams så startar vi en prenumeration åt dig så att du kan prova kostnadsfritt under en period.

Leta upp en ledig tid som passar dig och boka den här, dagar som är vita i kalendern har lediga tillfällen. Är ni fler än 5 personer i grupp kan ni kontakt mig om ni hellre vill att vi kör ett separat tillfälle för er. Kontakta Christer.

[ea_bootstrap width=”800px” scroll_off=”true” show_remaining_slots=”1” layout_cols=”2″ min_date=”+7d” show_week=”1” Service=2]